Badania psychologiczne

Badania do pracy

Każdy kierowca lub osoba pracująca na wysokościach i zajmująca się obsługą maszyn musi wykonać badania do pracy, czyli badania psychotechniczne. Dzięki nim możliwe jest ocenienie sprawności psychicznej i zdolności pracownika do wykonywania powierzonych mu zadań.

Uwaga! Z naszej oferty mogą także skorzystać osoby, które starają się o uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytuły wypadku lub nieszczęśliwego zdarzenia komunikacyjnego.

Badania kierowców

Kierowcy to jedna z grup zawodowych, dla których badania do pracy są obowiązkowe. Badania kierowców sprawdzają sprawność psychomotoryczną i intelektualną,procesy poznawcze oraz cechy osobowościowe.

W naszej ofercie znajdą Państwo badania do pracy, z których mogą skorzystać:

 • kierowcy i kandydaci na kierowców w następujących kategoriach prawa jazdy: C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E,
 • taksówkarze,
 • osoby pracujące na stanowisku instruktora lub egzaminatora i kandydaci na te stanowiska,
 • wszyscy kierowcy poruszający się pojazdami uprzywilejowanymi, przewożącymi wartości pieniężne,pojazdami służbowymi w kategorii B (o wadze nieprzekraczającej 3,5 tony),
 • osoby pracujące na stanowisku przedstawicieli handlowych,
 • kierowcy tramwaju,
 • kierowcy ubiegający się o uzyskanie licencji rajdowej,
 • osoby starające się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami oraz ci, którym zatrzymano prawo jazdy,
 • kierowcy skierowani przez lekarza w celu zweryfikowania stanu zdrowia.

Badania psychologiczne dla kierowców są skierowane również do osób, które:

 • dopuściły się prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających,
 • spowodowały wypadek drogowy,
 • przekroczyły dopuszczalną prędkość o 50 km/h w terenie zabudowanym,
 • przekroczyły limit 24 punktów karnych,
 • dopuściły się dwóch wykroczeń w czasie trwania tzw. okresu próbnego dla nowych kierowców,
 • były świadkami wypadku z ofiarami śmiertelnymi.

W tych sytuacjach skierowania na badania kierowców wydawane są przez policję, starostę lub prezydenta miasta.

Badania operatorów maszyn

W naszej pracowni wykonujemy także badania operatorów maszyn. Ze względu na specyfikę zawodu, pracownicy ci powinni posiadać pełną sprawność psychoruchową.

W naszej pracowni wykonają Państwo badania do pracy dla osób, które pracują jako operatorzy:

 • wózków widłowych i jezdniowych,
 • dźwigów,
 • podestów ruchomych,
 • koparek i koparko-ładowarek,
 • suwnic oraz żurawi,
 • ładowarek i spychaczy,
 • innych maszyn budowlanych.

Badania do pracy na wysokości

Badania do pracy na wysokości muszą wykonać wszystkie osoby, które wykonują pracę co najmniej na wysokości 1 metra nad poziomem ziemi. Tak właśnie definiuje się prace na wysokości zgodnie z rozporządzeniem oraz ogólnymi przepisami BHP. 

W naszej pracowni wykonają Państwo badania do pracy na wysokościach dla osób, które pracują do, jak i powyżej 3 metrów. Należy pamiętać, że badania do pracy na wysokości należy powtarzać co 2-3 lata. Natomiast w przypadku pracowników po 50. roku życia – co roku.

Powypadkowe opinie psychologiczne

W Pracowni Psychologicznej mogą Państwo także uzyskać powypadkowe opinie psychologiczne.Dokumenty te skierowane są dla osób, które były uczestnikami wypadków i nieszczęśliwych zdarzeń komunikacyjnych.

Powypadkowe opinie psychologiczne są niezbędne m.in. do:

 • określenia odniesionych szkód psychicznych i emocjonalnych, które powstały na skutek urazu psychicznegow sytuacji wypadku,
 • określenia wtórnych deficytów poznawczych, któresą skutkiem samego zdarzenia (np. deficyty w koordynacji psychoruchowej, wzrokowo-przestrzennej).

Chcesz dowiedzieć się więcej?